Tudos tu hau na marbunga Marmutik alai dang sampit Tudos tusi ma lakkaku Raphon Haholonganhi… * Dang naso huharinggashon Mangula nang martangiang …