Kasusah geus tambah mun urang rumah tangga Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi Ngupahan sorangan bati papaseaan entong sok ngadoja …

(featuring: Nate Dogg) [Intro – Eminem ] Shady, Aftermath There she goes shaking that ass on the floor Bumpin and grindin that …