Kasusah geus tambah mun urang rumah tangga Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi Ngupahan sorangan bati papaseaan entong sok ngadoja …