domin nebe o fo mai hau hatudu katak o hadomi tebes hau hau mos fiar metin hau mos laran metin ba o …

Masuk-masuk minang insos kofiau Bayar bayar dengan piring gantung Ikat kasi tanda dengan adat Tong sumasuk masuk minang dia Masuk-masuk minang insos …