Lirik Lagu Boneka Abdi – Arti dan Misterinya

12 View

Boneka Abdi Lirik

Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka

Teu kinten saena sareng lucuna

Ku abdi di erokan, erokna sae pisan

Cing mangga tingali boneka abdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *