Lirik Lagu Caping Gunung dan terjemahan

15 View

Gesang – Caping Gunung
Lirik

Dhek jaman berjuang

Njuk kelingan anak lanang

Biyen tak openi

Ning saiki ana ngendi

Jarene wis menang

Keturutan sing digadang

Biyen ninggal janji

Ning saiki apa lali

Ning gunung

Tak jadongi sega jagung

Yen mendung

Tak silihi caping gunung

Sukur bisa nyawang

Gunung desa dadi reja

Dene ora ilang

Gone padha lara lapa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *