lirik lagu f.hero – chang mang

7 View

[verse 13:
fiixd]

มึงออกจากบ้านพ่อมึงให้ได้ก่อน (พ่อมึงดิ)

มึงออกจากบ้านแม่มึงให้ได้ก่อน (แม่มึงดิ)

มึงหาเงินด้วยตัวให้มันได้ก่อน (มึงเอาดิ)

กูใช้ชีวิตมานานไม่ต้องพูดหรอก (no)

คนที่มึงอวย รวยไม่เท่ากู (ควยไร)

ช่างแม่งพวกเหี้ยเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกู (ไม่ใช่)

verse กูกรุบกรอบปลาดุกฟู เพชรกูหนาวจัด

she come thru แล้ว she got rood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *