Romantis Trio
Romantis Trio

Lirik Lagu Hela Napogos

113 View

Aha do ale inang dia do ale amang
Umbaen sai sip hamu tu au
Ala dung diboto ho anak ni napogos i
Nalaho gabe helami
Tinodo ni rohangki sirongkap ni tondingki
Unang be inang sai ambati

Ditodo roham inang nalao gabe helami
Naingkon anak ni namora
Molo rongkap do inang Tuhan do umboto i
Ai dang na boi ala roha
Unang pola marsak ho unang sai holsoan ho
Ai burju do nalao helamon

Jakhon ma inang nalao helamon
Molo tung pe anak ni napogos
Tuaha ma inang marhelahon namora
Ai molo gabe sirang do ujungna

Burju do dainang paradat do amang
Sidoli nalao gabe helamon
Jalo ma inang jalo ma amang
Jakhon ma nalao helamon
Ido sirongkap ni tondingki

Ditodo roham inang nalao gabe helami
Naingkon anak ni namora
Molo rongkap do inang Tuhan do umboto i
Ai dang na boi ala roha
Unang pola marsak ho unang sai holsoan ho
Ai burju do nalao helamon

Jakhon ma inang nalao helamon
Molo tung pe anak ni napogos
Tuaha ma inang marhelahon namora
Ai molo gabe sirang do ujungna

Burju do dainang paradat do amang
Sidoli nalao gabe helamon
Jalo ma inang jalo ma amang
Jakhon ma nalao helamon
Ido sirongkap ni tondingki

Jalo ma inang jalo ma amang
Jakhon ma nalao helamon
Ido sirongkap ni tondingki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *