lirik lagu jay you – wandinetsa

7 View

aye, aye, aye,
handichadzokera k~mba kwenyu futhi handichadzokera (aye)

ndabva ndazvicherera gomba pasi ndabva ndasvipira (svipira)

kana ndabuda kanyika kako usandifonera (sandifonera)

chemedza inini ziso rozvimba kunge shohwera (aye)

handichakutemba zviito zvako zvakasvibira (zvakasvibira)

tambira kure iwe unogona kundizadza chorela (zadza cholera)

tuma friends twako tuya ndoturikukufurira (ndoturikufurira)

manje wadenha bomber babe ndiri nuclear (graww)

dakusurira (eh), dakushuwira (aye)

zvakaipa zvose babe aye uchanditaurira (eh)

uchpeziva here paya pawaindivharira (eh)

zvainakidza, tichirikudanana (woah)

thought we made a promise, that our love will never die

thought we made a promise that our love will never die (never die)

don’t need no drama in my life you s’posed to be for life (be for
life)

but you changed the vibe (vibe) and you told a lie (lie)

said you gonna ride like bonnie & clyde (bonnie & clyde)

now its all demise, look me in the eyes, (in my eyes)

uneshuwa here w~ngu zvaunondiitira, (zvaunondiitira)

packer nhumbi dzangu dzese, ndakutochibudira (im gone)

shawty ask me what i’m gonna do, said im moving out today now. (aye, yeah
yeah yeah yeah)

aye yeah huh babe wandinetsa. (huh babe wandinetsa)

iwewe unoto stresser, (iwewe unoto stresser)

used to call me bae, everyday, but now you hesitate

im moving out your way now. (move)

ain’t coming back no way yah (out out)

i think i need a break now. (im moving out)

don’t call my phone ok yeah. (im moving out)

Leave a Reply

Your email address will not be published.