lirik lagu rəşad ilyasov – insaf da yaxşı şeydi

11 View

görən deyir:

“bu göyçək

hansı bəxtəvərindir?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *