Sinten sinambhat ing wewangi iki amung siro yekti Eseme kang manis madu duh wong ayu Tresno lir tirto gumanti dahono awit siro …