Rembulan ing wengi tansah anyekseni Endah paras manis esem lan guyumu Ginambar ing batin tan bisa nglalekke Yekti nimas ora ana liyane …